Giá trị cốt lõi

-    Đối với khách hàng: Cung cấp những sản phẩm dịch vụ uy tín, chất lượng cao, giá cả phải chăng.

- Khách hàng là số 1
- Luôn sáng tạo đổi mới
- Đạo đức nghề nghiệp là trên hết
- Đoàn kết là sức mạnh
- Không bao giờ tự mãn

-    Đối với cán bộ, nhân viên trong Công ty: Là ngôi nhà chung và phấn đấu mang tới từng thành viên một cuộc sống sung túc, đầy đủ về kinh tế lẫn tinh thần.

-    Đối với cộng đồng và xã hội: Là tổ chức có trách nhiệm với xã hội. Tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội vì lợi ích cộng đồng.

© Copyright 2011 xulynuocmiennam.com. PHAT THO TMC - Designed by iClick.vn

Top